Wij, de ondergetekenden, erkennen het belang van een bloeiende en geïntegreerde cybersecuritygemeenschap in het versterken van de digitale weerbaarheid van onze regio's en het stimuleren van innovatie en samenwerking.


Met dit in gedachten, verklaren wij hierbij onze steun voor het organiseren van cybersecurity meetups in Limburg, die toegankelijk zijn voor een breed scala aan lokale professionals in het veld, van technisch experts tot management.

Onze Doelstellingen

Kennisdeling
&
Ontwikkeling

Wij streven ernaar een platform te bieden waar Limburgse professionals binnen cybersecurity gezamenlijk kunnen werken aan het vergroten van onze collectieve kennis en vaardigheden, de nieuwste ontwikkelingen kunnen bespreken, en best practices kunnen delen.

Kansen
voor
Lokale Talenten

Wij zijn toegewijd aan het creëren van kansen voor lokale talenten om te groeien en te gedijen binnen de cybersecurityindustrie. Door middel van mentoring, stages en gezamenlijke projecten willen wij bijdragen aan de groei van individuen en de lokale industrie als geheel.

Ondersteuning
&
Samenwerking

Wij streven naar een cultuur van wederzijdse steun en samenwerking tussen alle leden van onze gemeenschap. Door middel van netwerkmogelijkheden en gezamenlijke projecten willen wij bijdragen aan een hechte, ondersteunende, en ondernemende gemeenschap.

Community building

Wij geloven in de kracht van een hechte gemeenschap en streven ernaar om mensen samen te brengen, ongeacht hun achtergrond, om gezamenlijk te werken aan een veiliger en veerkrachtiger digitaal ecosysteem.

Regionale Kennisverrijking

Wij zetten ons in om hoogwaardige 'talks' en workshops te organiseren die niet alleen educatief zijn, maar ook bijdragen aan het versterken van de lokale kennisinfrastructuur en het aantrekken van nieuwe expertise naar onze regio.

Zij tekenden het charter al:

Wil jij ook graag je steun voor dit initiatief betuigen?
(hier zitten geen verplichtingen aan vast)